Jak to bude s rodičovským příspěvkem?

0

Zvýšení rodičovského příspěvku se nakonec dočkáme. Kdo na něj bude mít nárok a co pro to bude muset udělat?

Komu a o kolik se zvýší rodičovská

Pokud pobíráte rodičovský příspěvek, od 1. ledna 2020 se můžete těšit na jeho zvýšení. Na jedno dítě dojde ke zvýšení o 80 000 Kč, tedy z 220 000 Kč na 300 000 Kč. (U vícerčat bude celková částka 450 000 Kč.)

Zvýšení se dotkne všech aktivních příjemců dávky. Jestli máte reálnou šanci na vyčerpání uvedených 80 000 Kč v plné výši, to bude záležet na době, po kterou ještě může rodič v této době příspěvek čerpat, na celkem již vyčerpané částce a na jeho příjmu před rodičovskou dovolenou.

Jak si o zvýšení příspěvku požádat a kde

Rodiče o zvýšení příspěvku nebudou muset žádat nijak. K úpravě dojde automaticky. Jakmile navíc novelu podepíše prezident, všichni ti, jichž se dotkne, dostanou písemné vyrozumění.

Rodičovský příspěvek se bude nicméně i po 1. lednu vyplácet v původní výši. Bude tak nutné si upravit měsíční výši příspěvku, protože se dávka vyplácí zpětně. Úprava je možná vždy 1x za 3 měsíčně. Žádost si podáváte osobně nebo písemně (elektronickou poštou či dopisem). Tuto žádost vyřizuje úřad práce.

Kde najdu další informace

Stěžejní bude pro příjemce rodičovského příspěvku zejména výše citovaný dopis, kde by se měla většina podstatných informací k chystané novele objevit.

Stejně tak vznikl ve spolupráci ministerstva vnitra a úřadu práce speciální web, kde by rodiče měli mít možnost si požadované informace k chystaným změnám dohledat.

Rovněž je možné se obracet v místě bydliště přímo na příslušnou pobočku úřadu práce. Úředníci jsou připraveni poskytovat poradenství v této problematice. Na jednotlivých pracovištích se také od konce roku 2019 začaly pořádat informační besedy (první se uskutečnila 14. 11.), a to každý čtvrtek v době po ukončení úředních hodin.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here