Kdo má nárok na vdovský důchod v roce 2019?

1

Vdovský či vdovecký důchod slouží jako pomoc pro osoby, kterým zemřel partner. Nárok na něj však nemají automaticky všichni. Kdy můžeme tuto pomoc čerpat?

Co je to vdovský důchod

Vdovský důchod je dávkou, která má po úmrtí manžela či manželky napomoci k překlenutí výpadku příjmu, který se s takovouto situací pojí.

Kdy mám nárok na vdovský důchod

Vdovský nebo vdovecký důchod dostanete, pokud o něj požádáte a zároveň splníte stanovené podmínky. Důchody se vyplácejí z důchodového systému podobně jako jiné důchody (starobní, sirotčí atd.).

Manžel či manželka dotyčné osoby musí být příjemcem starobního nebo invalidního důchodu nebo pokud jím ještě nebyla, alespoň splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Naopak podmínka ohledně doby pojištění nemusí být splněna, jestliže šlo o úmrtí v důsledku pracovního úrazu.

Současně se vyžaduje, aby šlo o sezdaný manželský pár, ovšem nikoli o pár v registrovaném partnerství. Nesmí se jednat o pár rozvedený. Naopak se nezkoumá, jestli pár bydlel společně nebo jak dlouho manželství trvalo. Podstatné je, že v určenou dobu trvalo.

Jak dlouhá má být doba pojištění

U starobního důchod je potřeba splnit podmínku minimálně 35 let doby pojištění. U invalidního důchodu jsou podmínky stanoveny následovně:

u invalidního důchodu je to:

 • do 20 let věku méně než 1 rok
 • od 20 do 22 let 1 rok
 • od 22 let do 24 let 2 roky
 • od 24 let do 26 let 3 roky
 • od 26 let do 28 let 4 roky
 • nad 28 let 5 let

U osob nad 38 let věku se ještě připouští splnění alternativní podmínky, a to sice aby byli pojištěni v posledních 20 letech nejméně 10 let.

Na jak dlouho se pobírá vdovský či vdovecký důchod

Standardně lze tento důchod čerpat po dobu jednoho roku. Na delší dobu může vdova tento důchod pobírat za následujících podmínek:

 • pečuje o nezaopatřené dítě
 • pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV
 • je invalidní ve třetím stupni

Důchodový věk pro přiznání trvalého vdovského či vdoveckého důchodu

Vdova má na přiznání tzv. trvalého důchodu nárok, jestliže dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Zároveň platí, že pokud budeme pobírat po dobu 1 roku dočasný důchod a ve lhůtě do 2 let dosáhneme potřebného věku pro přiznání důchodu trvalého, bude nám tato dávka opět přiznána, dojde k jejímu tzv. oživení. Musíme si o to ale sami požádat.

Jak o důchod požádat

O důchod je nutné si vždy požádat, automaticky na něj nárok nevzniká. Žádost se podává na ČSSZ, respektive na OSSZ v závislosti na místě trvalého bydliště. Ta vás do 90 dnů vyrozumí, zda vám byl důchod přiznán a případně v jaké výši.

Doložit je k této žádosti nutné:

 • občanský průkaz
 • oddací list
 • úmrtní list

Jak se výše důchodu počítá

Tato dávka se skládá ze dvou částí, a to z tzv. základní a procentní výměry. Základní výměra je v roce 2019 stanovena ve výši 3 270 Kč měsíčně.

Procentní výměra se stanovuje jako 50 % z procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který skutečně měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Co je souběh důchodů

K tzv. souběhu důchodů může dojít, jestliže vdovec či vdova již jeden důchod pobírají. Typicky to může být například starobní nebo invalidní důchod. Za takových podmínek ale dotyčný či dotyčná nemůže pobírat dva důchody v plné výši.

Z druhého důchodu po zemřelém může potom získat pouze polovinu procentní výměry.

Příklad: Vdova pobírá starobní důchod 12 000 Kč, zemřelý manžel pobíral také 12 000 Kč. Vdova bude mít nárok na celkový důchod 14 183 Kč.

Výpočet vdoveckého důchodu (12 000 – 3270) / 2 / 2 = 2183 Kč

3/5 - (3 votes)

1 komentář

 1. manžel zemřel v roce 1992- nikdy jsem nepobírala vdovský duchod jsem narozena v r .1947 vychovala jsem jednu dceru

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here