Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti když jsem nepracoval/a?

0

Podpora v nezaměstnanosti pomáhá k překlenutí období, kdy se dočasně ocitnete bez práce. Má ovšem svoje podmínky. Kdo na ni má vlastně nárok, proč a můžete ji získat, i když jste nepracovali?

Kdo může podporu v nezaměstnanosti získat

Podmínky jsou v zásadě dvě. Bez práce můžete být, ale musíte se o ni aktivně ucházet, jinými slovy je nutné, abyste byli vedeni v evidenci úřadu práce.

Druhá podmínka stanovuje, že uchazeč o podporu v nezaměstnanosti musí za posledních 24 měsíců alespoň za polovinu této doby, tj. Za 12 měsíců placeno důchodové pojištění. Prakticky to tak znamená, že byste měli být zaměstnaní (na klasickou pracovní smlouvu nebo tzv. „na dohodu“), být podnikatelé nebo si pojištění platit sami.

Do účasti na pojištění se ovšem počítá i tzv. náhradní doba pojištění, během níž nebyla ve skutečnosti vykonávána výdělečná činnost.

Co je náhradní doba (dle ČSSZ) a koho se týká:

  • osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
  • osoby pečujících osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby v daném stupni závislosti
  • poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
  • podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče v době po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění

Nárok nevzniká

  • osobám na nemocenské
  • starobním důchodcům
  • osobám ve výkonu trestu
  • osobám pobírajícím výsluhový příspěvek vyšší než podpora v nezaměstnanosti

A co studenti

Čerství absolventi se často dostanou do situace, kdy hned po studiu práci neseženou. Vzhledem k tomu, že výše citovanou podmínku účasti na důchodovém pojištění takto nesplníte, do evidence úřadu práce se přihlásit můžete, ale nárok na pobírání podpory vám nevzniká.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here