Mateřská versus rodičovská dovolená, na co mám nárok?

0

Mateřská a rodičovská představují dvě poměrně důležité dávky. Komu, za jakých podmínek a v jaké výši mohou být přiznány?

Co je mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství neboli lidově též mateřská je jednou z dávek, které jsou součástí systému státní sociální podpory. Slouží k nahrazení příjmu.

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí v délce 6 měsíců, přičemž se do této lhůty zahrnuje také období před porodem. Žena by měla na mateřskou oficiálně nastoupit 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Celkově ji může čerpat po dobu 28 týdnů. Minimální doba pro čerpání mateřské je 14 týdnů a nesmíte ji ukončit dříve než po šestinedělí.

Dojde-li k předčasnému porodu, bude se mateřská počítat ode dne nástupu na mateřskou až do uplynutí 28 týdnů. Pokud vyčerpáte méně než 6 týdnů, bude se mateřská počítat od porodu do 22 týdnů.

Za jakých podmínek vzniká nárok na mateřskou

Mateřská je tedy určena matkám. Přesto ale platí, že nárok nevznikne každé. K tomu, aby žena mohla tuto dávku čerpat, musí mít 270 dnů před nástupem na mateřskou nemocenské pojištění.

Prakticky to znamená být nejlépe zaměstnaná, podnikatelky si pojištění musejí dobrovolně platit. Jestliže v den nástupu na mateřskou zaměstnání nemáte, lze využít i ochrannou lhůtu v délce 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.

Kolik při mateřské dostanete

Mateřská se stanovuje jako 70 % z tzv. denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá jako součet hrubého příjmu děleno 12 měsíci. Zároveň je nutné zohlednit i tzv. redukční hranici. Ta se odvíjí od průměrné mzdy. Pro rok 2019 jsou redukční hranice nastaveny následovně:

  • redukční hranice ze 100 % vyměřovacího základu – 1090 Kč
  • redukční hranice ze 60 % vyměřovacího základu – 1635 Kč
  • redukční hranice ze 30 % vyměřovacího základu – 3270 Kč

Pokud žena podmínky pro získání mateřské nesplní, vzniká jí ihned po narození dítěte nárok na pobírání rodičovského příspěvku.

Co je rodičovský příspěvek a jak se čerpá

Rodičovský příspěvek lze čerpat až do 4 let potomkova věku. Aktuálně (tj. v roce 2019) si mohou rodiče vyčerpat celkovou částku 220 000 Kč.

Na rodičovský příspěvek máte nárok vždy. A to i tehdy, když jste OSVČ nebo jste dokonce nepracovali. Existují zde však limity pro maximální částky, v jejichž rámci si příspěvek můžete vybrat. Pro výši rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství, tedy mateřské.

Pokud žena čerpala mateřskou, pak platí, že rodičovský příspěvek může čerpat maximálně ve stejné výši jako měsíční mateřskou. Vyčerpat si ho může už ale nejen matka dítěte, ale také jeho otec. Limitováni jste minimální dobou čerpání, která je stanovena na 7 měsíců.

Dobu čerpání a částku lze ovlivnit, dokonce je možné výši rodičovského příspěvku každé 3 měsíce nastavit jinak. Omezení tkví také v tom, že si nelze celou částku vybrat najednou.

Limity pro rodičovský příspěvek

Vyčerpat si musíte:

  • měsíčně minimálně 50 Kč
  • měsíčně maximálně 32 640 Kč

Jestliže rodiče pobírali mateřskou nižší než 7 600 Kč, pak se strop na rodičovský příspěvek zvyšuje právě na částku 7 600 Kč.

Péče o dítě aneb školka

Do jeslí nebo do školy dítě, na které pobíráte rodičovský příspěvek, s jistými omezeními dát můžete. Děti do 2 let věku mohou v takovém zařízení pobývat maximálně 46 hodin měsíčně.

U starších dětí není péče v předškolním zařízení nijak limitována, jestliže se rodič chce již například vrátit do zaměstnání. Výší vlastního výdělku v tomto směru rodič omezen není. Pouze je nutné splnit podmínku řádné péče o dítě, které ještě nedovršilo 4 roky věku. Což s dodržením výše citovaného omezení na počet hodin v předškolním či jiném zařízení velmi jednoduše učiníte.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here