Na odstupné máte nárok ikdyž v práci nejste ještě ani jeden rok!

0

Specifickou součástí pracovního poměru, respektive jeho ukončení je tzv. odstupné. Co to je a kdy na něj máte nárok?

Kdy a proč se vyplácí odstupné

Zaměstnanec je z pohledu legislativy, jestliže výpověď dostane, chráněn a měl by dostat šanci se připravit na okamžik, kdy se ocitne bez práce, a tedy bez prostředků. Z těchto důvodů je mu vzniklá situace kompenzována i tzv. odstupným. Pozor, nárok na odstupné nevzniká, když podáte výpověď vy.

Povinnost vyplácení odstupného stanovuje zaměstnavateli zákoník práce. Ten jej musí zaměstnanci přiznat konkrétně tehdy, pokud ho propouští z organizačních důvodů. Stejně tak to platí, jestliže se na ukončení pracovního poměru ze stejných důvodů dohodnete.

Proto je vždy nutné, aby důvody toho, proč váš pracovní poměr končí, v dohodě či výpovědi jednoznačně zazněly.

Výše odstupného

Minimální výše odstupného se stanovuje podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele.

  • Pokud jste pracovali méně než jeden rok, máte nárok na násobek průměrného platu.
  • Jestliže jste pracovali alespoň rok, ale méně než dva roky, bude výše odstupného odpovídat dvojnásobku průměrného platu.
  • Ti, jejichž pracovní poměr trval přes dva roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného platu za předchozí měsíce.

Na ještě vyšší odstupné mají nárok ti, kteří utrpí vážný pracovní úraz, případně u nich propukne nemoc z povolání. V takovém případě byste měli dostat dokonce nejméně 12násobek průměrného měsíčního platu. Coby doklad k tomu potřebujete odborný posudek od podnikového lékaře.

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok, i když dostanete odstupné. Čerpat jej však můžete až po uplynutí doby, kterou vám odstupné pokrylo.

Co když odstupné nedostanu

Vzhledem k tomu, že se jedná z výše citovaných důvodů o povinnost zaměstnavatele, můžete se svého nároku domáhat i soudní cestou.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here