Nejčastější zkratky, se kterými se setkáte při platbách v zahraničí

0

Platba převodem je jednou z forem bezhotovostního platebního styku. Takovýto způsob posílání peněz má řadu výhod, především v rámci zahraničních plateb. Je jen potřeba znát některé základní informace. Pojďme si vysvětlit nejčastěji užívané zkratky, s nimiž se v této sféře můžete setkat:

Co je SEPA platba?

Pokud posíláte peníze do zahraničí, je tento úkon zatížen mnohdy velmi vysokými poplatky. Jako finančně výhodnější alternativa proto vznikly SEPA platby. Poplatky se u nich v závislosti na bance pohybují mezi 20 a 250 Kč. Zkratka má původ v anglickém označení Single Payment Area. Tyto platby umožňují levnější převod peněz v rámci zemí EU, to znamená, že se to týká placení v eurech. Použít ale můžete svůj běžný účet, který máte vedený v korunách. Jen zadáváte eura coby měnu. K tomu, abyste úspěšně realizovali platbu, musíte znát IBAN kód a BIC.

Co je BIC kód?

BIC čili Business Identification Code je jedinečným identifikátorem nutným při provádění zahraničních plateb. Tento kód identifikuje banku. Jedná se tedy v podstatě o obdobu tuzemského kódu banky. Je tvořen 8 až 11 znaky. Spolehlivě vás o BIC kódu dokáže informovat banka, u které je účet veden.

Co je IBAN kód?

 

IBAN neboli International Bank Account Number je číselné označení účtu, zadáno je však v mezinárodním formátu. K tomu, abyste mohli provádět platby do anebo ze zahraničí, potřebujete znát právě IBAN. Standardně se používá ve všech zemích Evropské unie. Pakliže jej potřebujete, sdělí vám jej majitel účtu. Skládá se ze 2 znaků identifikujících danou zemi, dále 2 znaků kontrolních číslic a maximálně znaků obsahujících kód banky a číslo účtu.

Co je SWIFT kód?

 

Zkratka SWIFT znamená Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. V jejím rámci má každá banka svůj jedinečný kód sloužící pro účely mezinárodních plateb. Označuje se jako BIC nebo též alternativně SWIFT kód. Jedná se o soustavu 8 až 11 znaků.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here