Neznámá povolání

V dnešním světě existuje takové množství povolání, že řadu z nich ani neznáme. Člověk se pak jen stěží zamýšlí, jakou práci by mohl vykonávat střelmistr nebo chlorovač. Pojďte se proto s námi nyní podívat na několik (ne)známých povolání, o kterých jste dost možná ještě neslyšeli!

Producent krmného hmyzu

Podle názvu asi většina z nás tuší, co je denním chlebem tohoto člověka. Podle Národní soustavy povoláníkonkrétně „zajišťuje kvalifikovaně vedený chov krmného hmyzu pro komerční, případně expoziční účely.“ Stará se tak o celkový chov hmyzu včetně krmení, odchytu a zajištění transportu k dodavatelům. Pokud byste se chtěli stát producentem krmného hmyzu, budete potřebovat střední vzdělání s výučním listem.

Technik železniční dopravy – Komandující

Víte, kdo „zabezpečuje hospodaření se zaměstnanci staniční služby a vlakových čet při obsazování pracovních míst ve směně“? Přece technik železniční dopravy, jenž zastává post komandujícího. Kromě sestavování služebních rozvrhů (tedy plánů směn) má na práci i vedení evidence o odpracované době či kontrolní činnost. Pro výkon tohoto povolání je vyžadována maturita.

Chlorovač

Napadlo vás někdy, kdo se stará o proces chlorování upravené pitné vody? Ano, je to právě povolání s názvem chlorovač. Na starost má obsluhu a údržbu zařízení na chloraci vody, dále pak jejich kontrolu či doplňování zásobníků chemikálií a nastavování jejich dávkování. Abyste mohli vykonávat tuto práci, budete potřebovat střední vzdělání s výučním listem.

Chirurgický nástrojař

Pinzeta, kocher, či kleště. Tyto a další chirurgické nástroje vyrábí, udržuje a opravuje člověk, jehož povolání je chirurgický nástrojař. Věnuje se tak vrtání otvorů, nebo také leštění či broušení nástrojů. Pokud byste chtěli vykonávat toto povolání, potřebovali byste střední vzdělání ukončené maturitou.

Balneotechnik

Úkolem člověka tohoto povolání je zajišťování odborného dohledu nad využíváním přírodních léčivých zdrojů a zároveň také minerálních vod. Kromě toho, že balneotechnik tyto zdroje vyhledává a sleduje jejich chemické či fyzikální vlastnosti, vede samozřejmě i související dokumentaci. Inu, administrativa provází téměř každé povolání. I v případě tohoto povolání budete potřebovat středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Inspicient

Příprava jakýchkoli představení vyžaduje mnoho úsilí. Herci musejí absolvovat mnoho zkoušek, které se ne vždy vydaří. A právě organizace představení, ale i zkoušek je náplní práce inspicienta. Kontroluje, zda je scéna připravená, vydává pokyn k zahájení zkoušky a kontroluje, zda jsou přítomni všichni herci.

Střelmistr

Ačkoli by si mohl kdekdo podle názvu myslet, že střelmistr pracuje se zbraněmi, není tomu tak. Místo toho totiž provádí a řídí trhací práce při hornické činnosti. Zajišťuje dopravu a předání výbušnin, zároveň také kontroluje jejich přenášení a dodržování bezpečnostních opatření. Při své práci si sice vystačí s výučním listem, my se však domníváme, že potřebuje mít především nervy z oceli.

Pasíř

Náplní práce člověka, jenž pracuje jako pasíř, je výroba různých (převážně však ozdobných) předmětů kovové bižuterie. Navrhuje nové vzory, poté bižuterii ručně vyrábí a upravuje. Tak schválně, kolik z výše uvedených povolání jste znali a věděli co je náplní jejich práce? Pravdou však zůstává, že ať nese povolání jakýkoli název, má s těmi „běžnými“ stále mnoho společného. I zde totiž mívají zaměstnanci stanovené množství dnů dovolené či danou pracovní dobu. Mimochodem, víte, jak je to například  s čerpáním neplaceného volna v roce 2019?

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here