Rodičovský příspěvek

Datum 1. července 2019 přineslo změny v rodičovském příspěvku. Jaké jsou a koho se konkrétně budou týkat?

Jak si nově požádat o rodičovský příspěvek

Aktuální změna se dotkne téměř všech rodičů. Netýká se výše příspěvku, ale jeho dostupnosti. Nově totiž bude vyřízení příspěvku jednodušší.

Rodiče se stále mají při vyřizování tohoto příspěvku obracet na příslušnou pobočku úřadu práce. Dosud však museli doložit k žádosti i „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“.

V něm Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí vyplácenou peněžitou pomoc v mateřství. To už ale nebude nutné, obě instituce si totiž nově požadované informace budou předávat elektronickou cestou, což by mělo celý proces zjednodušit a také zrychlit. Rodiče tak budou mít jednu cestu na úřad s příslušným tiskopisem ušetřenou, což reaguje na stále silnější trend výměny informací digitální cestou a minimalizování osobních návštěv. O změnu se zasadila přímo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Kdo přesně bude žádat zjednodušeně

Zjednodušeně si budou moci požádat o rodičovský příspěvek všichni ti, kteří pobírali peněžitou pomoc v mateřství od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku zároveň míní využít svůj denní vyměřovací základ.

V praxi se tak bude jednat o cca 80 % z celkového počtu vyplácených rodičovských příspěvků s doloženým denním vyměřovacím základem.

Kdo tuto možnost využít nemůže:

  • rodič, který pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a jiného příslušného orgánu nemocenského pojištění
  • druhý rodič pro zjištění denního vyměřovacího základu
  • všichni ti, jimž peněžitá pomoc v mateřství byla poskytována jiným příslušným orgánem nemocenského pojištění, než je OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (např. Ministerstvem obrany či Ministerstvem vnitra).
5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here