Otcovská dovolená. O co se jedná a kdo na ni má nárok?

0

Příchod nového člena rodiny je bezesporu obrovskou změnou pro celou rodinu. Nejvíce náročná změna to však je pro novopečenou maminku, jenž si musí zvyknout na nové povinnosti a samozřejmě i pozměněný denní režim. Každá maminka prožívá první dny po porodu jinak. Některé jsou unavené a jsou rády, že péči o novorozence zvládají. Jiné jsou naopak velice aktivní. Vždy záleží na mnoha faktorech. Samozřejmě hraje roli i zdravotní stav maminky a miminka či fakt, zda se jedná o první porod či o další. Pomoc nejbližší rodiny ovšem ocení každá. Otcovská dovolená má sloužit především k tomu, aby novopečený tatínek mohl být doma s maminkou a novorozencem.

Novinka v podobě otcovské dovolené

Od 1. 2. 2018 mají otcové možnost požádat o tzv. otcovskou dovolenou, a to po narození potomka. Poskytuje se na dobu jednoho týdne a musí se vybrat najednou, nelze ji tedy přerušovat či rozdělit. Otcovskou dovolenou je možné využít od porodu až do 6. týdne po porodu, tedy v období šestinedělí. Důvodem vytvoření této dávky je především to, aby byla posílena vazba mezi novorozencem a oběma rodiči. Dále se samozřejmě počítá i s pomocí matce v šestinedělí s péčí o novorozence a domácnost.

Kdo o ni může žádat a jaké je její výše?

Jedná se o novou sociální dávku, která umožní otcům zůstat doma s tím, že budou pobírat dávku ve výši 70% jejich vyměřovacího základu ze mzdy. Tato procentní sazba je stejná jako u mateřské. Dávka se vyplácí ze systému nemocenského pojištění. Otcové si mohou vzít v zaměstnání týden volna a ten je jim zaplacen státem.

Nárok na otcovskou dovolená vzniká po narození potomka. Může ji využít každý otec, který je účastníkem sociálního pojištění. V praxi to znamená, že otcovskou mohou využít zaměstnanci i podnikatelé. U podnikatelů je však zásadní podmínka, a to ta, že otec musí být účastníkem sociálního pojištění alespoň tři měsíce před zahájením pobírá otcovské.

Otcovská dovolená se dá sloužit s peněžitou pomocí v mateřství, kterou pobírá matka. Rodina tak může pobírat dvě dávky současně. Mateřskou či rodičovský příspěvek však může pobírat vždy jen jeden z rodičů dítěte.

Musí se o otcovskou žádat u zaměstnavatele?

Stejně jako u mateřské dovolené či pracovní neschopnosti zde není potřeba souhlasu zaměstnavatele. Ten navíc nemůže čerpání otcovské zakázat. Mnoho nových otců se do současné doby potýkalo s problémem, kdy je zaměstnavatel nechtěl ze zaměstnání uvolnit na základě dovolené a museli si tak vybrat neplacené volno. Jedná se tedy o dávku, kterou je možné využít místo dovolené či neplaceného volna, což je obzvláště výhodné.

Jak zažádat a kdy probíhá výplata?

K přiznání otcovské dovolené je třeba vyplnit formulář, který se následně předá zaměstnavateli k potvrzení. Ten ho poté zašle příslušné správě sociálního zabezpečení. Vyplacení dávky probíhá do 30 dnů od doložení všech potřebných dokladů o skončení nároku.

3.5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here