Menu

Otcovská dovolená. O co se jedná a kdo na ni má nárok?

Příchod nového člena rodiny je bezesporu obrovskou změnou pro celou rodinu. Nejvíce náročná změna to však je pro novopečenou maminku, jenž si musí zvyknout na nové povinnosti a samozřejmě i pozměněný denní režim. Každá maminka prožívá první dny po porodu jinak. Některé jsou unavené a jsou rády, že péči o novorozence zvládají. Jiné jsou naopak velice aktivní. Vždy záleží na mnoha faktorech. Samozřejmě hraje roli i zdravotní stav maminky a miminka či fakt, zda se jedná o první porod či o další. Pomoc nejbližší rodiny ovšem ocení každá. Otcovská dovolená má sloužit především k tomu, aby novopečený tatínek mohl být doma s maminkou a novorozencem.

Novinka v podobě otcovské dovolené

Od 1. 2. 2018 mají otcové možnost požádat o tzv. otcovskou dovolenou, a to po narození potomka. Poskytuje se na dobu jednoho týdne a musí se vybrat najednou, nelze ji tedy přerušovat či rozdělit. Otcovskou dovolenou je možné využít od porodu až do 6. týdne po porodu, tedy v období šestinedělí. Důvodem vytvoření této dávky je především to, aby byla posílena vazba mezi novorozencem a oběma rodiči. Dále se samozřejmě počítá i s pomocí matce v šestinedělí s péčí o novorozence a domácnost.

Kdo o ni může žádat a jaké je její výše?

Jedná se o novou sociální dávku, která umožní otcům zůstat doma s tím, že budou pobírat dávku ve výši 70% jejich vyměřovacího základu ze mzdy. Tato procentní sazba je stejná jako u mateřské. Dávka se vyplácí ze systému nemocenského pojištění. Otcové si mohou vzít v zaměstnání týden volna a ten je jim zaplacen státem.

Nárok na otcovskou dovolená vzniká po narození potomka. Může ji využít každý otec, který je účastníkem sociálního pojištění. V praxi to znamená, že otcovskou mohou využít zaměstnanci i podnikatelé. U podnikatelů je však zásadní podmínka, a to ta, že otec musí být účastníkem sociálního pojištění alespoň tři měsíce před zahájením pobírá otcovské.

Otcovská dovolená se dá sloužit s peněžitou pomocí v mateřství, kterou pobírá matka. Rodina tak může pobírat dvě dávky současně. Mateřskou či rodičovský příspěvek však může pobírat vždy jen jeden z rodičů dítěte.

Musí se o otcovskou žádat u zaměstnavatele?

Stejně jako u mateřské dovolené či pracovní neschopnosti zde není potřeba souhlasu zaměstnavatele. Ten navíc nemůže čerpání otcovské zakázat. Mnoho nových otců se do současné doby potýkalo s problémem, kdy je zaměstnavatel nechtěl ze zaměstnání uvolnit na základě dovolené a museli si tak vybrat neplacené volno. Jedná se tedy o dávku, kterou je možné využít místo dovolené či neplaceného volna, což je obzvláště výhodné.

Jak zažádat a kdy probíhá výplata?

K přiznání otcovské dovolené je třeba vyplnit formulář, který se následně předá zaměstnavateli k potvrzení. Ten ho poté zašle příslušné správě sociálního zabezpečení. Vyplacení dávky probíhá do 30 dnů od doložení všech potřebných dokladů o skončení nároku.

Otcovská dovolená. O co se jedná a kdo na ni má nárok?
5 (100%) 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.