Pečujete o blízkou osobu? Příspěvek na péči se v roce 2019 zvýší

0

Postarat se o blízkou osobu, ať už dospělého nebo dítě, je obrovsky náročná činnost. Nejen fyzicky a psychicky, ale i finančně, jelikož je třeba hradit nejrůznější speciální pomůcky, hygienické potřeby a léky. Přesto je domácí péče tím nejlepším, co můžeme pro blízkou osobu zajistit. Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči a o jeho zvýšení, se brzy dozvíte.

Přívětivé domácí prostředí

Jestliže se někdo z našich blízkých ocitne v situaci, kdy potřebuje naši pomoc, protože zdravotně na některé úkony nestačí, pomůžeme. Často to znamená, že se musíme vzdát velké části volného času a někdy i veškerého času. Podle závažnosti zdravotního stavu o osobu pečujeme několik hodin denně nebo i celý den. Vzdáváme se kariéry a nastupujeme do role ošetřovatele. Druhou možností je, dohodnout umístění v některém ze stacionářů s celodenní péčí. Pro každého, ať už pro dítě, dospělou osobu nebo seniora, je nepříjemnější, když může zůstat v domácím prostředí. Péči mu musí zajistit některý z rodinných příslušníků. Rodinní příslušníci se často v péči střídají a někdy pomáhají i placené služby domácí ošetřovatelky. Vzdát se vlastního zaměstnání a celodenně se věnovat pomoci a péči o blízkou osobu by nebylo možné, pokud by nebyl vyplácen příspěvek na péči.

Co je příspěvek na péči

Příspěvek na péči, někdy označovaný jako příspěvek na péči o osobu blízkou, je sociální dávka. Je definovaná zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Má na něj nárok osoba, která je určitou měrou závislá na péči jiné osoby, protože některé úkony vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nedokáže obstarat sama.

Rozlišení stupně závislosti

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti, ve kterém se osoba ocitá, vůči pečující osobě. Zařazení do stupně závislosti určuje posudkový lékař z Okresní správy sociálního zabezpečení. Ten osobu nenavštíví, rozhoduje pouze na základě dokumentace od obvodního lékaře nebo od odborných lékařů, kteří mají osobu v péči. Osobu přijde navštívit pracovník úřadu práce. Pracovník úřadu práce posoudí na místě situaci žadatele a vyhotoví o šetření podrobnou zprávu. Zaměřuje se na to, které činnosti osoba dokáže vykonat sama a se kterými činnostmi jí musí pomoci někdo z blízkých.

Stupně závislosti:

 1. stupeň: lehká závislost
 2. stupeň: středně těžká závislost
 3. stupeň: těžká závislost
 4. stupeň: úplná závislost

 

Nutná pomoc blízké osobě

Je popsáno několik oblastí, u kterých se zjišťuje, zda osoba potřebuje péči a asistenci jiné osoby. Pokud osoba nedokáže zvládnout jakékoliv 3 body z níže uvedených 10 bodů, je označena jako osoba závislá a může požádat o příspěvek na péči.

Zvládnutí denních činností:

 • fyziologické potřeby,
 • hygiena,
 • komunikace,
 • mobilita,
 • oblékání a obouvání,
 • orientace,
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost,
 • péče o zdraví,
 • stravování.

Žádost o příspěvek

O příspěvek na péči žádá dotyčná osoba na sociálním odboru úřadu práce. Žadatelem může být občan České republiky nebo osoba žijící na území ČR. O příspěvek žádá osoba vyplněním formuláře Žádost o příspěvek na péči, který je na úřadu k dispozici. Současně s tímto formulářem se vyplňuje i Oznámení o poskytovateli pomoci. Po vyplnění formuláře, návštěvě pracovníka úřadu práce a vyhotovení dokumentace se žádost dostává k posudkovému lékaři. Posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení rozhodne o konkrétním zařazení do stupně závislosti.

Jak se zvýší v roce 2019 příspěvek na péči

V roce 2018 byl příspěvek na péči v nejvyšším, čtvrtém, stupni závislosti 13 200 Kč pro dospělou osobu i pro dítě. V nejlehčím stupni závislosti činil v roce 2018 pro dospělou osobu 880 Kč a pro dítě 3 300 Kč. A zvýší se v roce 2019? Ano! Na zvýšení se můžou osoby těšit dvakrát během roku 2019.

Od 1. 4. 2019 se příspěvek na péči v nejvyšším stupni závislosti zvýší na 19 200 Kč. Částka bude vyplacena v případě, kdy osoby nevyužívají žádnou z pobytových nebo sociálních služeb. Pokud jsou klienty některé služby, dostanou stejnou výši příspěvku jako minulý rok, 13 200 Kč.

Pro osoby s III. stupněm závislosti se bude příspěvek zvyšovat od 1. 7. Osobám mladším 18 let bude náležet 13 900 Kč, dospělým osobám 12 800 Kč.

Úhrady z příspěvku na péči

Co vše lze hradit z příspěvku na péči? Jako první, by měl příspěvek sloužit osobě, která se o žadatele stará. Je to určitý druh odměny a náhrady za ušlý výdělek ze zaměstnání nebo podnikání. Zároveň by měl sloužit i na úhradu nákladů na osobního asistenta nebo využití jiné formy pomoci při péči. Využívání služeb domácích ošetřovatelů a pečovatelů se velmi doporučuje, jelikož při těžkém stupni závislosti je pečující osoba vytížena po celých 24 hodin denně. Osobní asistent poskytne pečující osobě odpočinek alespoň na několik hodin týdně.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here