Platy rostly v minulém roce více ženám, muži si také polepšili

0

Ačkoliv si procentuálně v roce 2018 s výší hrubé měsíční mediánové mzdy nejvíce polepšily ženy, stále vydělávají znatelně méně než muži. Na tomto trendu se podílí nejen mateřství, ale i fakt, že si ženy nadále netroufají žádat o navýšení platu. Nejméně si vydělali mladí lidé pod 30 let. Naopak zcela největší platy se týkají mužů ve věku 40 –  49 let.

Hrubý měsíční nárůst mezd se pohyboval mezi 7,6 – 9 %

Větší růst hrubé měsíční mzdy z hlediska pohlaví se týkal žen. Konkrétně se meziročně zvýšil o 8,8 %, medián hrubé měsíční mzdy činil 24 772 Kč. Jelikož však procentuální rozdíl nárůstu hrubé měsíční mzdy činil pouze 0,6 % ve prospěch žen, ženy s průměrnou výší platu dále zaostávají za muži, jejichž medián hrubé měsíční mzdy činil 30 749 Kč a byl tedy o 5 977 Kč vyšší. Meziročně se zvýšily hrubé měsíční mzdy bez ohledu na pohlaví o 8,3 %.

Nejvyšší meziroční zvýšení mezd bylo zaznamenáno v kategorii 40 – 49 let (9 %), kdy medián hrubé měsíční mzdy dosáhl 28 787 Kč. U mužů byl medián hrubé měsíční mzdy vyšší o 7,1 až 8,9 %, u žen mezi 7,8 a 9,8 %, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u žen pod 20 let.

Celková průměrná hrubá mzda (medián) v roce 2018 v porovnání s 2017

MediánMeziroční
změna
Počet zam.
(v tis.)
Celkem 28 144 Kč+8,3 %3098,4
do 20 let21 650 Kč+7,7 % 9,5
20 – 29 let26 902 Kč+8,6 % 507,9
30 – 39 let29 811 Kč+7,8 %760,6
40 – 49 let28 787 Kč+9 %933,2
50 – 59 let27 201 Kč+8 %670,3
60 a více27 793 Kč+7,6 %216,9

Zdroj: ISPV.cz

Nejmenší mzdy se týkají lidí do 29 let

Nejvyšší medián hrubé měsíční mzdy byl zaznamenán v kategorii 30 – 39 let (29 811 Kč s meziročním nárůstem 7,8 %). Naopak nejnižší medián hrubé měsíční mzdy se týká zaměstnanců do 20 let (21 650 Kč), dále zaměstnanců v kategorii 20 – 29 let (26 902 Kč), až třetí nejnižší příčku hrubé měsíční mediánové mzdy zaujímají lidé ve věku 50 – 59 let. Obecně je nejvíce zaměstnaných lidí ve věku 40 – 49 let. 

Nejvíc si vydělaly ženy nad 30 let

Ženy si nejvíce vydělaly ve věku 30 – 39 let, kdy jejich hrubá měsíční mediánová mzda dosahovala 25 888 Kč. Naopak nejnižší mediánový hrubý měsíční plat měly ženy pod 20 let (20 305 Kč), u žen v této věkové kategorii však zároveň došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu (9,8 %). Přesto je rozdíl mezi mediánem hrubého měsíčního platu muže a ženy pod 20 let 2 285 Kč ve prospěch mužů. Druhou nejnižší pozici mediánu hrubé měsíční mzdy drží ženy ve věku 50 – 59 let (23 835 Kč) a následují ženy nad 60 let s 24 390 Kč. Průměrně si tedy žena ve 35 letech vydělá o 2 052 Kč víc než žena v 55 letech.

Hrubá měsíční mzda (medián) – ženy 2018 v porovnání s 2017

MediánMeziroční
změna
Počet zam.
(v tis.)
Ženy24 772 Kč+8,8 %1259,7
do 20 let20 305 Kč+9,8 %3,5
20 – 29 let24 717 Kč+8,8 %195,9
30 – 39 let25 888 Kč+7,8 %282,8
40 – 49 let24 903 Kč+9,4 %420,8
50 – 59 let23 835 Kč+8,5 %294,2
60 a více24 390 Kč+9 %62,5

Zdroj: ISPV.cz

Platově i počtem zaměstnanců jsou muži nejsilnější nad 40 let

Mužů se nejvyšší měsíční hrubá mediánová mzda týká ve věku 40 – 49 let, tito muži si v průměru vydělali 32 531 Kč. Tato věková kategorie se zároveň kryje s největším počtem mužských zaměstnanců. Nejméně si muži vydělají stejně jako ženy pod 20 let (22 590 Kč), v této kategorii také pracuje nejméně lidí, druhou nejnižší příčku zaujímají muži ve věku 20 – 29 let s mediánem hrubé měsíční mzdy 28 397, na třetím místě to jsou muži nad 60 let s hrubým měsíčním příjmem 29 085 Kč. 

Hrubá měsíční mzda (medián) – muži 2018 v porovnání s 2017

MediánMeziroční
změna
Počet zam.
(v tis.)
Muži30 749 Kč+8,2 %1838,6
do 20 let22 590 Kč+7,1 %6,0
20 – 29 let28 397 Kč+8,6 %312,0
30 – 39 let32 298 Kč+7,6 %477,8
40 – 49 let32 531 Kč+8,9 %512,4
50 – 59 let30 146 Kč+8 %376,1
60 a více29 085 Kč+7,9 %154,4

Zdroj: ISPV.cz

Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším mediánem hrubé měsíční mzdy u mužů činí 9 941 Kč, u žen je tento rozdíl pouze 5 583 Kč. V době nejvyššího mediánu průměrné hrubé měsíční mzdy si muži vydělají o 6 643 Kč víc než ženy v nejvýdělečnějším období.

4.5/5 - (2 votes)