Předčasný důchod, kdo na něj má nárok?

0

Předčasný důchod vám umožní odejít do penze dříve. Komu se takový krok vyplatí, proč a co byste měli udělat, jestliže si o předčasný důchod chcete požádat?

Kdo může jít do předčasného důchodu

Dle zákona o důchodovém pojištění se možnost odchodu do předčasného důchodu řídí důchodovým věkem.

Tolik teorie. Prakticky to znamená, že pokud byste do důchodu měli odejít ve věku méně než 63 let, můžete si o důchod předčasný požádat nejvýše tři roky předtím. Jestliže se vás týká věk odchodu do důchodu ve 63 letech nebo později, můžete do předčasného důchodu jít pět let předem. Zároveň ale také nejdříve v 60 letech.

K tomu je navíc nutné mít odpracovanou potřebnou dobu, respektive se účastnit důchodového pojištění. Pro podnikatele to znamená hradit si sociální pojištění sám, zaměstnanec nic podobného řešit nemusí, za něj plní odvody zaměstnavatel.

V roce 2019 to prakticky znamená dobu účasti na tomto pojištění minimálně 35 let. Předčasný důchod se tím pádem nijak neliší od důchodu starobního. Zároveň se vám do této doby samozřejmě započítá i tzv. náhradní doba pojištění, to znamená prakticky například péče o dítě do věku čtyř let.

Kdy se vám vyplatí odchod do předčasného důchodu

Odcházejí do něj lidé, kteří už pracovat nechtějí, vydělávají méně, případně už práci nemohou sehnat.

Přestože předčasným důchodem si volíte pobírání nižší měsíční částky, což je ve většině případů rozhodující důvod, proč počkat na řádný termín starobního důchodu, ministerstvo práce upozorňuje, že existují ti, jimž se jednoznačně vyplatí, neboť v celkovém součtu stihnou vybrat větší částku, byť po nižších sumách za měsíc.

Jak si o předčasný důchod žádat

Žádost je nutné podat si osobně, dostavit se musíte na okresní správu sociálního zabezpečení, a to na té dle místa vašeho trvalého bydliště. Přiznává se až ode dne podání žádosti, nelze jej přiznat zpětně. Počítejte rovněž s tím, že pokud vám bude předčasný důchod přiznán, už vám nevznikne nárok na důchod starobní.

Jak se předčasný důchod počítá

Výše důchodu se neodvíjí pouze od vašich příjmů, přesněji tedy řečeno od průměru hrubých výdělků za rozhodné období.

Předčasný důchod je, jak vyplývá z předchozích řádků, oproti starobnímu taktéž krácen. A to za každých započatých 90 kalendářních dní následovně:

  • 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne

Jak je to s přivýdělkem

V případě starobního důchodu nijak omezeni nejste, limitem jsou jedině vaše individuální možnosti a schopnost pracovat. U předčasného důchodu omezení existují.

Vyplývá z nich, že nemůžete být zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Vaše výdělečná činnost vám totiž nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Možností legálního přivýdělku tak zůstává hlavně práce na dohodu o pracovní činnosti či o provedení práce. Musíte zároveň počítat i s finančním stropem. U dohody o provedení práce se musíte vejít do 10 000 Kč za měsíc, u dohody o pracovní činnosti to nesmí být více než 3 000 Kč.

Podnikat můžete za předpokladu, že vaše samostatná výdělečná činnost nebude zakládat právě zmiňovanou účast na sociálním pojištění. V praxi to tudíž pro rok 2019 znamená, že váš roční příjem nesmí přesáhnout částku 78 476 Kč.

Vyplatí se vědět, že jakmile dosáhnete důchodového věku, už se na vás omezení ohledně výše výdělku vztahovat přestanou. Pracovat či podnikat můžete libovolně. Sice se vám nezmění předčasný důchod na starobní, můžete si však zažádat o jeho přepočet, a to vždy po 360 fakticky odpracovaných dnech. Důchod se zvýší o 0,4 % výpočtového základu.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here