Program pro mladé od SFRB uskuteční sen o vlastním bydlení

0

Pořídit si v dnešní době vlastní bydlení není zvláště pro mladé rodiny jednoduché. ČNB stále vydává nové regule, podle kterých lze dosáhnout na hypotéku, a tak se stává sen o vlastním bydlení pro mnohé nereálným. Naděje tu ale stále je, a to Program pro mladé od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). 

Výhodný Program pro mladé na pořízení nebo zkvalitnění bydlení od SFRB

V srpnu loňského roku byl spuštěn program státních půjček pro mladé, které poskytuje Státní fond rozvoje bydlení. Zájem o ně je veliký a těší se tomu i letos. Naopak se nevyplnily obavy, že se peníze určené na půjčky vyčerpají rychle. V letošním roce bude navíc k dispozici ještě více peněz, celkem 950 milionů korun.

V letošním roce bylo podáno 127 žádostí, z toho většina je na modernizaci bydlení. Dalších 41 žádostí bylo podáno přímo na výstavbu rodinného domu, žádostí o poskytnutí půjčky na koupi domu bylo 14. Schváleno bylo zatím 105 žádostí.

Co všechno může půjčka pokrýt?

O výhodnou půjčku od SFRB může požádat zájemce, který chce koupit nebo postavit rodinný dům o celkové maximální podlahové ploše 140 m2. Dále pak také zájemce, který chce koupit byt o celkové podlahové ploše 75m2. Půjčku lze také získat na modernizaci již stávajícího obydlí.

Na modernizaci stávajícího obydlí lze získat od 30 000 Kč do 300 000 Kč. Maximálně 2 000 000 Kč získá zájemce, který chce koupit nebo postavit dům, ale pouze nejvýše do 80 % nákladů na výstavbu, nebo do 80 % ceny sjednané, pokud jde o koupi, a to včetně ceny pozemku. Na koupi bytu můžete získat nejvýše 1 2000 000 Kč, ale opět pouze do 80 % sjednané ceny.

Úroková sazba a výhody programu

Úroková sazba je velice přívětivá, jde pouze o 1 % s fixací na max. 5 let. Úroková sazba se určuje podle výše základní referenční sazby EU pro Českou republiku. Splatnost úvěru je maximálně do 10 let při úvěru modernizaci, 20 let v případě úvěru na pořízení nemovitosti (obydlí).

Mezi další výhody patří i možnost přerušení splácení až na 2 roky, pokud o to příjemce požádá. Jako důvod pro toto přerušení se uvádí např. narození dítěte. Možnost přerušení doby splácení až na 3 měsíce je zde i v případě ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci.

Postup při podávání žádosti

Spoustu dalších užitečných informací lze nalézt na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení, včetně videoukázky, jak celý program funguje. Žádosti lze následně podávat na pracovištích SFRB v Praze a v Olomouci, a to buď osobně, poštou nebo datovou schránkou. Pokud bude žádost podána poštou, rozhodující je datum podání a čas doručení na SFRB. Obálku je třeba označit nápisem „Program pro mladé“.

Elektronicky lze žádost, včetně povinných příloh, podat skrze datovou schránku. Přílohy musí být notářský ověřené, nebo musí projít autorizovanou konverzí.

4.5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here