Rodičovská dovolená – změny v roce 2018

0

Rodičovská dovolená je období, které začíná po ukončení mateřské dovolené. Pojí se s ní i možnost získání rodičovského příspěvku. Jak se čerpá a jaká další specifika má?

Co je rodičovská dovolená

Základní myšlenka je ta, že zaměstnanec po dobu rodičovské dovolené na svoje dosavadní místo nenastoupí a původní výdělečnou činnost nevykonává. Místo toho mu až do 4 let věku dítěte náleží tato sociální dávka vyplácená úřadem práce (konkrétně jde o sociální odbor) právě coby kompenzace mzdy.

Můžete být ale na rodičovské dovolené a současně příspěvek nečerpat. Nebo naopak jej čerpat, ale na rodičovskou dovolenou nejít, jedná se prakticky o dva rozdílné pojmy. Akceptovatelné je i to, aby na rodičovskou odešli oba rodiče zároveň.

Zaměstnavatel rodičovskou dovolenou zaměstnanci poskytnout vždy musí, pakliže si o ni tento požádá, doporučuje se, aby tak žadatel učinil písemně. Poskytnuta je mu v okamžiku, kdy zaniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství anebo už tehdy, když se dítě narodí, pakliže nárok na čerpání mateřské nevznikl. Pobírá se, pozor, výhradně na nejmladší dítě v rodině.

Rok 2018 přinesl do této sféry dvě zásadní novinky. Tou první je možnost zrychleného čerpání příspěvku. Rodiče dvojčat nebo vícerčat navíc nyní mohou získat v rámci rodičovské vyšší sumu.

Kdo žádá o rodičovský příspěvek a v jaké výši

Nemusí to být matka, tento nárok může uplatnit rovněž otec. Což musí být prokazatelné rodným listem dítěte. Není však nutné, aby byli partneři sezdáni. Zásadním kritériem je dále trvalé bydliště i aktuální trvalý pobyt v ČR.

Na jedno dítě můžete čerpat příspěvek v celkové výši až 220 000 Kč, u dvojčat nebo vícerčat je to dokonce 330 000 Kč . Jestliže si alespoň jeden z rodičů hradil nemocenské pojištění, mohou si variabilně upravovat výši rodičovského příspěvku. Minimálně si ho tak za měsíc mohou nastavit na 50 Kč, maximální výše příspěvku se aktuálně pohybuje na 32 640 Kč. Vyčerpat předepsanou sumu jednorázově nelze.

Výše rodičovského příspěvku se nemění ani tehdy, když se oba rodiče v péči o dítě v rámci rodičovské dovolené vystřídají, což mohou učinit dokonce každé 3 měsíce. Měsíční výše každopádně nesmí přesáhnout 70 % vyměřovacího základu neboli vašeho hrubého měsíčního výdělku.

Jestliže žádný vyměřovací základ ani jeden z vás nemá a nelze z něj tedy výši příspěvku určit, tuto dávku dostanete, ale v předem stanovených splátkách na celé čtyři roky. Konkrétně to bude pravidelná suma 7 600 Kč, přestože podle výpočtů se na ni se svou mzdou reálně nedostanete. Dotkne se to zejména maminek nezaměstnaných, případně studentek.

Průběh čerpání rodičovské dovolené

Celková délka čerpání rodičovské je variabilní, záleží na vašem rozhodnutí. Může trvat rok, dva, tři či čtyři. Měnit se dá délka čerpání i v jejím průběhu. Po celou tuto dobu zároveň nesmí dostat zaměstnanec výpověď z pracovního poměru.

Při čerpání rodičovské dovolené nejste ovšem z hlediska výdělku omezeni. Můžete pracovat u svého zaměstnavatele nebo u jiného nebo být OSVČ. Jestliže navíc vaše příjmy nepřekročí částku 67 757 Kč za rok, nemusíte si ani odvádět zálohy.

Chcete-li dát dítě do školky nebo jiného předškolního zařízení, můžete tak učinit libovolně, jestliže váš potomek dovršil věku dvou let. Na výplatu příspěvku to žádný vliv mít nebude. Máte-li doma dítě mladší, můžete ho taktéž dát do mateřské školy nebo do jeslí, ale maximálně na dobu 46 hodin měsíčně.

Pokud na rodičovské dovolené otěhotníte, doporučuje se rodičovský příspěvek navýšit, abyste si stanovenou částku 220 000 Kč stačila vybrat. Když to nestihnete, peníze propadají státu a vy se jich žádným způsobem zpětně domáhat nemůžete.

Až se budete po rodičovské dovolené vrátit do práce, zaměstnavatel vás musí zařadit na takové pracovní místo, které je v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou. Svůj ná

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here