RPSN

0

Co je RPSN?

RPSN je základním kritériem, které bychom měli mít na paměti, pokud chceme správně vyhodnotit, jestli je pro nás úvěr výhodný.

Půjčka se totiž nedá posuzovat výlučně podle úrokové sazby. Některý poskytovatel ji totiž uvádí jako měsíční, jiný roční. Taktéž se spotřebiteli do celkových nákladů za půjčku promítají i nejrůznější poplatky. RPSN zohledňuje všechny tyto faktory, proto je průkazné. Pozor, rozhodně ho nelze zaměňovat za úrokovou míru, jedná se o dvě zcela odlišné veličiny.

RPSN a legislativa

RPSN tedy velmi jednoduše stanovuje, kolik za půjčku celkem zaplatíte. Vyjadřuje se v procentech. Do praxe byl tento ukazatel zaveden v roce 2002, tehdy nabyl účinnosti zákon č. 321/2001 Sb. Cílem nové právní úpravy bylo především posílení ochrany spotřebitele.

Dnes je tato problematika upravena v zákoně č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V příslušném zákoně se rovněž definuje přesný vzorec pro výpočet tohoto ukazatele. Mohlo by se zdát, že počítat zdánlivě nemusíte, protože poskytovatel má povinnost údaj uvádět v úvěrové smlouvě. Nicméně může být chybný, proto se vyplatí si ho pro jistotu přepočítat. Což ale nemusíte dělat s tužkou a kalkulačkou v ruce, stačí použít některý z online kalkulátorů.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here