Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je jednou z dávek, které se vyplácejí z důchodového pojištění. Jedná se o tzv. pozůstalostní důchod. Kdo a za jakých podmínek na něj má nárok?

Komu náleží sirotčí důchod

Sirotčí důchod nemůže být přiznán vždy. Je určen nezaopatřenému dítěti, jestli mu zemře rodič, osvojitel, případně ta osoba, jíž bylo dítě z titulu soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy. Nárok na sirotčí důchod se však netýká pěstounů.

Jestliže má dítěti skutečně nárok na důchod vzniknout, musí zemřelý:

  • být ke dní úmrtí poživatelem starobního nebo invalidního důchodu
  • splnit potřebnou dobu pojištění tak, aby mu na starobní či invalidní důchod vznikal nárok
  • zemřít důsledkem pracovního úrazu

Stanovená doba důchodového pojištění se pak odvíjí od věku rodiče následovně:

  • jedná-li se o osobu starší 28 let, činí doba důchodového pojištění alespoň jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí
  • jedná-li se o osobu starší 38 let, činí doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti let přede dnem úmrtí

Od roku 2018 se tyto podmínky zmírnily. Je tak doporučeno si, jestliže vám byl dle původních pravidel nárok na důchod zamítnut, si žádost o důchod podat znovu a nechat si ji znovu posoudit podle aktuálně platných mírnějších podmínek.

Kdy nárok na sirotčí důchod nevzniká

Do nároku na vznik důchodu se nezapočítává tzv. náhradní doba pojištění. Je nutné, aby tedy zemřelý vykonával výdělečnou činnost a z ní mu bylo odváděno sociální a zdravotní pojištění.

Kdo je nezaopatřené dítě

Pod tímto termínem se rozumí dítě do ukončení povinné školní docházky, případně mladý člověk, který se připravuje na svoje budoucí povolání, tj. studuje nebo se pro nemoc či úraz na budoucí povolání připravovat nemůže a ani jej nemůže vykonávat. Jestliže je po ukončení školní docházky dítě vedeno v evidenci úřadu práce, na sirotčí důchod má nárok za předpokladu, že nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikace.

Při splnění těchto podmínek je nezaopatřeným dítětem člověk vždy pouze do věku 26 let. Po celou dobu má na důchod nárok, a to včetně prázdnin. Stihnete-li se vdát či oženit, příjem vašeho manžela či manželky nárok neovlivní.

Co když zemřou oba rodiče

Dítě může pobírat důchod po obou rodičích (případně obou zemřelých osobách definovaných dle pravidel výše).

Jak o důchod požádat

U sebe musíte mít doklady zemřelého rodiče (pokud nepobíral důchod), dále doklady svoje, to znamená zejména občanský průkaz nebo rodný list a úmrtní list zemřelého rodiče. Po ukončení povinné školní docházky je nutné doložit i potvrzení o studiu, jestliže dítě dále studuje a je tedy považováno za nezaopatřené.

Proč je potřeba počítat se opětovným prokazováním nároku

Typicky to bývá proto, že není jasné, zda nezaopatřené dítě začne již pracovat nebo například ještě půjde studovat vysokou školu. Proto musí k prokázání nároku doložit potvrzení o studiu.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here