Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na bydlení!

0

Do složité finanční situace se může dostat každý z nás. Stačí přijít na čas o zaměstnání nebo prodělat závažnější nemoc s delším léčením a starosti o peníze jsou na denním pořádku. V takové situaci můžete požádat o vyplacení příspěvku na bydlení. Zjistěte si, co vše je třeba k vyřízení žádosti o příspěvek na bydlení.

Kdo může dostat příspěvek na bydlení

Stejně jako rodičovský příspěvek je příspěvek na bydlení částkou, která se vyplácí jako dávka státní sociální podpory. Jeho účelem je pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy zaplatit výdaje na bydlení. O příspěvek na bydlení můžete požádat, pokud máte v bytě nebo domě trvalé bydliště. Můžete žádat o příspěvek na bydlení na byt v podnájmu, v osobním nebo družstevním vlastnictví. Důležité jsou náklady, které za bydlení měsíčně platíte. Na jeho vyplacení máte nárok, když součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,3 (v Praze 0,35) není vyšší než normativní náklady na bydlení. Jinými slovy to znamená, že dostanete příspěvek na bydlení, když náklady na bydlení přesáhnou 30 % vašich měsíčních příjmů. Pro obyvatele Prahy to je 35 % měsíčních příjmů.

Uznatelný výdaj

Budete dokládat příjmy za ty členy rodiny, kteří mají v bytě nebo domě trvalé bydliště. Příspěvek se posuzuje vždy zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Do výdajů se započítává nájemné a platby za plyn, elektřinu, vodu, vytápění nebo úklid společných prostor. Uznatelným výdajem není platba internetu, televize nebo splátka hypotečního úvěru. Jako příjem se posuzuje i jakákoliv sociální dávka. Započítává se mzda, ale i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek.

Kde podat žádost o příspěvek na bydlení

Tiskopisy pro podání žádosti si můžete vyzvednout na úřadu práce (sociálním odboru). Také je možné si žádost vytisknout z internetových stránek a odevzdat vyplněnou. K vyplněné žádosti je třeba doložit veškeré příjmy i výdaje na bydlení. Vyplňujete doklad o čtvrtletních příjmech a překládáte výpisy z účtu nebo výplatní pásky. U výdajů bude úřad požadovat doložit nájemní smlouvu, faktury nebo výpis z účtu. Také se předkládá roční zúčtování zálohových plateb na energie a rodné listy dětí do patnácti let žijících ve stejné domácnosti.

Jak se příspěvek na bydlení vyplácí

Příspěvek na bydlení se vyplácí zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Zasílá se na bankovní účet nebo složenkou. Jakmile se vaše příjmy zvýší, příspěvek nedostanete vyplacený. Každá žádost se posuzuje jednotlivě za čtvrtletí. Můžete tedy požádat čtyřikrát nebo jen jednou ročně, podle vašich aktuálních příjmů.

Kolik se doplácí

Úřad posuzuje příjmy a výdaje individuálně a rozhoduje o výši příspěvku, který žadateli vyplatí. Ta se může pohybovat v řádu stokorun nebo i tisíců korun. Doplácí se vždy rozdíl mezi příjmem a normativními náklady na bydlení (násobek koeficientu 0,3 nebo 0,35). Tabulky, které má úřad práce a ministerstvo práce a sociálních věcí k dispozici, zohledňují měsíční náklady na bydlení podle velikosti obce, počtu jejích obyvatel a počtu osob v rodině.

Výše nákladů na bydlení pro rok 2018:

  • 1 988 korun pro jednu osobu v rodině,
  • 2 721 korun pro dvě osoby v rodině,
  • 3 558 korun pro tři osoby v rodině,
  • 4 291 korun pro čtyři osoby v rodině.

Využijte praktickou kalkulačku

Jestli máte nárok na vyplacení příspěvku na bydlení vám zodpoví praktická kalkulačka, která je dostupná na internetových stránkách. Zadáte počet obyvatel v obci, typ bydlení (nájemní, družstevní, vlastní), kolik osob je v bytě nebo domě hlášeno k trvalému pobytu. Zadáváte i průměrné čisté měsíční příjmy za kalendářní čtvrtletí. Kalkulačka vám ihned zobrazí životní minimum a přejdete k zadání nákladů na bydlení. Po jednoduchém stisku tlačítka přepočítat se ihned dozvíte, zda máte nárok na příspěvek.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here