Vyřizujeme stavební povolení: Kdy žádat a co bude třeba doložit?

0

Rádi byste si postavili dům podle vlastních představ? Pak vám zřejmě neuniklo, že budete potřebovat stavební povolení. O něj budete muset zažádat na stavebním úřadě. Kdy ale žádat? A co budete potřebovat?

Kdy vyřídit stavební povolení

Ptáte se, kdy začít vyřizovat stavení povolení? Jednoznačně před tím, než začnete se stavbou či rekonstrukcí. Ideálně pak v dostatečném předstihu. Než vám bude stavební povolení uděleno, pravděpodobně uběhne několik (ať už více, či méně) týdnů.

Věděli jste ale, že ne vždy potřebujete stavební povolení? U některých projektů si vystačíte s ohlášením stavebnímu úřadu. A některé úpravy dokonce nevyžadují ani to!

Podívejte se na několik příkladů, kdy si vystačíte pouze s ohlášením:

  • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Pod tímto bodem si můžete představit zahradní chatky.
  • stavby do 50 m celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
  • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m nejvíce však do 1000 m, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Kde hledat informace?

Pokud se chystáte stavět (a tedy žádat o stavební povolení), doporučujeme nejdříve si prostudovat Stavební zákon (č.183/2006 Sb.). Stavebnímu povolení a ohlášení se pak věnuje Díl 1, od § 103.

Rozhodně také doporučujeme informovat se přímo na příslušném úřadě. Znovu si tak ověříte, co vše potřebujete a vyhnete se tak dalšímu čekání způsobenému nedodáním některého z dokumentů. Věřte, tento krok se opravdu vyplatí.

Co musí žádost obsahovat?

V žádosti rozhodně nesmějí chybět informace o vás (tedy stavebníkovi), základní informace o plánovaném záměru (rozsah, účel, jak dlouho bude průběh stavby trvat, kdo ji bude provádět atd.). U dočasné stavby musí být uvedeno, jak dlouhé trvání bude mít. A pozor! V některých případech bude třeba i vyjádření sousedů. Více se dozvíte přímo v žádosti z webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Co je třeba k vyřízení stavebního povolení?

Pokud bychom měli zmínit vše, co je v zákoně, článek by byl několikanásobně delší. Abyste u čtení nestrávili věčnost (a neusnuli u něj), vypsali jsme zjednodušeně ty nejdůležitější body. Odrážky tedy berte spíše jako krátké shrnutí toho, co vás bude čekat. Před podáním samotné žádosti se vyplatí si zákon opravdu řádně prostudovat.

Co bude ve zkratce tedy třeba připojit?

  1. doklad o vlastnictví pozemku – budete muset prokázat, že pozemek vám patří či že na daném místě máte oprávnění stavět,
  2. projektovou dokumentaci týkající se stavby (je třeba, aby byla zpracována projektantem)
  3. Plán kontrolních prohlídek stavby, případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukce – plán musí vytvořit nezávislý expert
  4. Závazná stanoviska vyžadována zvláštními právními předpisy
  5. Stanoviska vlastníků dopravní či technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, případně stanoviska k podmínkám týkajících se ochranných a bezpečnostních pásem

Projektová dokumentace se předkládá úřadu minimálně ve dvou vyhotoveních (pokud není místní obecní úřad i stavebním úřadem, či nejste vlastníkem stavby, je třeba připojit další vyhotovení) Jak už jsme zmiňovali, doporučujeme si před podáním žádosti prostudovat daný zákon a ideálně navštívit příslušný stavební úřad a ověřit si, jaké konkrétní dokumenty je třeba přiložit právě v případě vaší stavby. Ušetříte si tím případné nepříjemnosti.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here