Zkušební doba – co potřebujete vědět

0

Byli jste vybráni do prvního kola výběrového řízení na vámi poptávanou pracovní pozici. Ovšem ještě před tím, než si vás potencionální zaměstnavatel pozve k osobnímu pohovoru, požaduje po vás vypracování zadaného úkolu, který vám zaslal na váš e-mail. Úkol jste vypracovali a s napětím čekáte, zda si vás zaměstnavatel pozve. Odpověď na sebe nenechá dlouho čekat a vy se připravujete na osobní setkání – druhé kolo výběrového řízení s personalistkou a chcete udělat dobrý dojem. Zdá se, že jste jej udělali, neboť jste postoupili do třetího kola. Personalistka, která s vámi pohovor vedla, vás chválí. Pracovní nabídka, prostředí a podmínky se vám líbí. Před vámi je poslední úkol, přesvědčit a zaujmout vedoucího oddělení tedy vašeho budoucího přímého nadřízeného. Z osobní schůzky máte dobrý dojem. Potvrdili jste si, že váš zájem stále trvá. Vedoucí pracovník vám blíže přiblížil pracovní náplň, historii firmy a její kultury. Otázka finanční stránky byla též vyslovena. Jste rozhodnuti upřednostnit daného zaměstnavatele před ostatními pracovními nabídkami. Domlouváte si poslední schůzku, kde má dojít k podpisu pracovní smlouvy a domluvení termínu nástupu.

Jaké je to ovšem překvapení, když vám před podpisem smlouvy nadřízený sdělí, že první tři měsíce budete zaměstnáni na dohodu o provedení práce. Zaměstnavatel se vás snaží přesvědčit, že je vše v pořádku, že dohoda o provedení práce je náhradou za zkušební dobu, kterou znáte z hlavního pracovního poměru. Po uplynutí tří měsíců vám bude dle slov vedoucího pracovníka vystavena pracovní smlouva na dobu určitou, jednoho roku a následující rok již na dobu neurčitou. Využijte moment překvapení a zeptejte se na důvod, proč vám tato informace nebyla sdělena během osobního pohovoru. Proč vás neinformovala pracovnice personálního oddělení případně sám pan vedoucí? Tato informace totiž zcela mění danou situaci a vaše postavení.

Náhrada, záměna zkušební doby za DPP

Pojem náhrady či záměny zkušební doby u hlavního pracovního poměru za dohodu o provedení práce (na dobu určitou v trvání tří měsíců) zákon nezná. Zkušební doba musí být v pracovní smlouvě sjednána písemnou formou. Je-li zkušební doba sjednána, nesmí překročit dobu delší, než tři měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru případně u vedoucích pracovníků nesmí překročit lhůtu šesti měsíců (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníkpráce, § 35).

Zřeknutí se zkušební doby

V praxi to pro vás znamená, že přistoupíte-li na takovouto pracovní nabídku za výše popsaných podmínek, bude vám, dodrží-li zaměstnavatel své slovo, v prvním roce vystavena pracovní smlouva na dobu určitou, tedy jednoho roku bez zkušební lhůty, je ovšem otázkou, zda je pro vás zřeknutí se zkušební doby výhodné.

Výhody zkušební doby

Zkušební doba slouží k tomu, abyste se seznámili s novým pracovním prostředím a osvojili si dovednosti, které jsou na dané pracovní místo vyžadovány. Současně získáváte potřebný čas během, kterého si sami ověříte, zda zaměstnavatel splnil vše, co jste si před nástupem do zaměstnání ujednali a obráceně. I zaměstnavatel má možnost ověřit si, zda odvádíte svoji práci řádně a včas. Pokud by ale nastala situace, že by se vám z nějakého důvodu v novém zaměstnání nelíbilo nebo by zaměstnavatel nedodržel své slovo a vy uvažovali o ukončení spolupráce, neměli byste možnost zrušit pracovní poměr ve zkušební době (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 48) jak tomu bývá zvykem, je-li zkušební doba v pracovní smlouvě sjednána.

Ukončení pracovního poměru dohodou, výpovědí

Na ukončení pracovního poměru byste se museli se zaměstnavatelem dohodnout. Pokud by k dohodě nedošlo, zbyla by vám jediná možnost a to ukončení pracovního poměru výpovědí. Minimální výpovědní lhůta je dle zákona dva měsíce nebylo-li sjednáno jinak (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 5). Výpovědní lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pracovní poměr na dobu určitou blíže rozvádí Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 39.

Právo na informace

Váš budoucí zaměstnavatel je sice povinen vás informovat o vašich právech a povinnostech, které plynou z pracovněprávního poměru, který jste s ním uzavřeli nebo se chystáte uzavřít (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 37) neznamená to ovšem, že se situace nemůže vyvinout jinak, než bylo přislíbeno a než jste očekávali.

5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here