Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nezapomeňte nahlásit

0

Ztráta občanského průkazu patří k velmi nepříjemným událostem, které nás ale mohou postihnout poměrně snadno. Co je potřeba v takovém případě udělat?

Proč musíte mít občanský průkaz

Občanský průkaz mít každopádně musíte, pokud vám už bylo 15 let. Jde o váš osobní doklad, který je důležitý, neboť slouží k vaší identifikaci. Jeho ztrátu nebo krádež je proto nutné neprodleně začít řešit.

Ztrátu musíte vždy nahlásit, a to:

  • obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
  • matričnímu úřadu
  • v případě krádeže na policii

Tím neprodleně zabráníte zneužití. Informace budou okamžitě zaneseny do informačního systému evidence občanských průkazů a současně se váš bývalý občanský průkaz obratem zneplatní. Nahlásit nemusíte ztrátu na místně příslušný úřad na základě bydliště, ale můžete to učinit kdekoli. Na policii se ztráta nehlásí, pozor.

Jak si vyřídím nový doklad

Jako první dostanete tzv. Potvrzení o občanském průkazu. Tento doklad pouze potvrzuje ztrátu nebo krádež, ale neslouží jako alternativní doklad. Neobsahuje fotografii, proto není veřejnou listinou a nemůžete jej pro tento účel používat.

Stihnout si požádat o nový občanský průkaz musíte do 15 dnů. Za tento úkon se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč.

Úřad má na následné vydání nového občanského průkazu standardně 30 dnů. Jestliže potřebujete nový doklad rychleji, můžete si požádat také v rámci zkrácené lhůty, a to v rozpětí 24 hodin až 5 pracovních dnů.

Současně se požaduje, abyste se v rámci vyřizování nového dokladu totožnosti nějakým jiným dokladem také prokázali. S sebou si vezměte řidičský průkaz, cestovní pas, případně též je akceptován rodný list.

Kde si požádat

Žádosti přijímají opět všechny úřady obce s rozšířenou působností. V tomto případě nemusíte řešit trvalý pobyt, vydávání nových občanských průkazů se tímto již neřídí.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here