Insolvence – příjmy nepodléhající výkonu rozhodnutí, co vám nemohou zabavit?

0

Ať už jste insolvenční návrh podali nebo se jej chystáte jako fyzická osoba z pozice dlužníka podat, měli byste vědět, jaké příjmy nepodléhají výkonu rozhodnutí nebo exekucí, a jsou tak vyloučeny z majetkové podstaty (§ 207, Zákon č. 182/2006 Sb.). Otázku týkající se majetku si ve fázi sepisování návrhu musí položit každý dlužník, neboť jste mimo jiné povinni doložit seznam svého majetku.

Pro vysvětlení si uveďme příklad na mzdě či starobním důchodu, který pobíráte a je vaším příjmem. Uváděné příjmy spadají do majetkové podstaty, z kterých mohou být uspokojeny pohledávky ze zmiňovaného výkonu rozhodnutí, exekuce, tedy i insolvence.

Víte, které příjmy nespadají do majetkové podstaty a nelze je tudíž uvést ve zmiňovaném seznamu majetku? Insolvenční zákon příjmy nespadající do majetkové podstaty nerozvádí, ale odkazuje nás na Občanský soudní řád, § 317.

Příjmy vyňaté z majetkové podstaty:

  • Pohledávky náhrady z pojistné smlouvy (určené na vybudování či opravu budovy)
  • Dávky sociální péče
  • Dávky pomoci v hmotné nouzi
  • Dávky státní sociální podpory na bydlení
  • Jednorázově vyplacené dávky státní sociální podpory
  • Dávky pěstounské péče

Nezabavitelné příjmy

Abychom se v tom vyznali, uveďme si pro upřesnění několik příkladů tzv. nezabavitelných příjmů, které nelze zahrnout do majetku, ze kterého budou uspokojeny pohledávky v rámci insolvenčního řízení a mezi nimiž je: příspěvek na dítě, porodné, pohřebné a také dávky pro osoby se zdravotním postižením. Totéž ale neplatí pro rodičovský příspěvek, který není vyňat z majetkové podstaty a srážky z něj provádět lze.

Insolvence bývá mnohdy poslední volbou jak se vymanit z kruhu pohledávek, které už nezvládáte splácet. Vyplatí se ovšem tento krok předem promyslet a zvážit.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here