Centrální úvěrový registr (CRÚ), co je a jak funguje?

0

Centrální úvěrový registr je informační systém, který spravuje Česká národní banka (ČNB) a ve kterém se shromažďují informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Slouží hlavně pro banky, které si v registru zjišťují bonitu svých klientů. Nahlédnout do centrálního úvěrového registru mohou jen jeho účastníci – to znamená banky a pobočky bank, které působí na území ČR, případně i jiné osoby, pokud to stanoví zákon.

Centrální registr úvěrů si můžete představit jako velké shromaždiště důležitých dat

Centrální registr úvěrů slouží hlavně bankám při rozhodování, zda žadateli půjčí či nikoliv. Díky všem informacím o úvěrech pomáhá bankám odhalit neplatiče a předejít tak nepříjemnostem. Kdo má v CRÚ negativní zápis, tomu banka s největší pravděpodobností nepůjčí. Ale pozor. Ne jen negativní zápisy obsahuje centrální registr úvěrů. Kromě nich nabízí i kladné zápisy. To znamená i informace o řádně splácených úvěrech, které žadateli o půjčku rozhodně přidávají na věrohodnosti. CRÚ zaznamenává čerpané úvěry včetně kontokorentu, debety na běžných účtech, nečerpané úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení a tak dále. Vzhledem k tomu že je určen pro fyzické osoby podnikatele a pro právnické osoby, nezahrnuje CRÚ spotřebitelské úvěry fyzických osob ani hypoteční úvěry fyzických osob.

Informace se v CRÚ uchovávají po dobu 10 let tak, ať mají banky možnost do nich nahlédnout a prověřit klienta z dlouhodobějšího hlediska. Záznam v registru obsahuje vždy identifikační údaje klienta, hodnotu jeho závazků, případně i údaje o zemi, v nichž závazek vznikl. Informace v CRÚ jsou pravidelně (měsíčně) aktualizovány.

Proč a kdy budete potřebovat výpis z CRÚ?

I fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby (v zastoupení) mají možnost nahlédnout do registru, aby si údaje ověřili. Do CRÚ mohou nahlédnout na základě žádosti o výpis z CRÚ. O ten požádají Českou národní banku formou jejího formuláře  a zaplatí administrativní poplatek. Ten v současnosti činí 400 Kč. Na vyřízení žádosti má ČNB měsíc.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here