Cestovní doklady

Ztráta dokladů nebo rovnou celé peněženky nepotěší nikdy, natož stovky kilometrů daleko od domova. Jak si v tomto případě poradit a je možné cestovat bez některých dokladů? To a mnohé další otázky zodpovíme na následujících řádcích.

Ztráta cestovního dokladu v zemích mimo EU

Pokud se vyskytujete v zemi mimo Evropskou unii, anebo při zpáteční cestě budete projíždět „neunijní“ zemí, bez pasu se neobejdete. Zjistíte-li, že nemáte pas, měli byste jednat velmi rychle. Vyřízení náhradního cestovního dokladu totiž může trvat i několik dnů.

Jako první musíte tuto skutečnost ohlásit na místní policii, která vám vystaví doklad o odcizení, který následně předáte na státním zastupitelství.  V případě, že se necítíte na konverzaci v cizím jazyce, můžete se obrátit nejdříve na zastupitelský úřad, který vám s vyjednáváním s policií nebo jinými institucemi pomůže.

Po vyřízení protokolu o ztrátě či odcizení dokladu nejdříve zastupitelský úřad ověří vaši totožnost – ideálně pomocí jiného dokladu s fotografií, který vám zůstal. Pro případ, že by se vám podařilo ztratit všechny doklady, si můžete před odjezdem na dovolenou přibalit fotokopie svých dokladů. Zastupitelské úřady je rovněž akceptují pro ověření vaší totožnosti. Pokud nemáte ani kopie, poslední možností je ověření totožnosti pomocí tzv. hodnověrné osoby – tedy někoho, kdo na úřadě osobně dosvědčí, že jste to vy, a má platný cestovní doklad.

Zastupitelství se poté spojí s českými úřady a dohodne vyřízení a zaslání nového cestovního dokladu. Pokud pas nestihne přijít do doby vašeho odjezdu, zastupitelský úřad vám vydá cestovní průkaz. Ten slouží pouze k návratu zpět do Česka a zaplatíte si za něj 400 Kč. K jeho vyřízení budete potřebovat dvě fotografie.

Ztráta cestovního dokladu v zemích Evropské unie

Ztratíte-li cestovní pas v zemi, jenž je součástí EU, stačí vám pro zbytek pobytu i k návratu do Česka občanský průkaz. Ztrátu či odcizení pasu byste ale měli i tak nahlásit na místní policii, aby nedošlo k jeho zneužití.

Ztráta občanského průkazu

Pokud se vám podařilo ztratit všechny doklady, tedy pas i občanský průkaz, čeká vás stejný postup, jako při ztrátě pasu v zemích mimo EU – tedy nahlášení ztráty na místní policii, prokázání totožnosti na zastupitelském úřadě v dané zemi a čekání na zaslání nového dokladu z Česka, případně vyřízení náhradního průkazu totožnosti.

Ztráta řidičského průkazu

Ztráta řidičského průkazu naštěstí není tak velkým problémem. Pokud může řídit někdo jiný, můžete ztrátu řešit až v Česku. Potřebujete-li v zahraničí nebo cestou z dovolené řídit, budete muset ztrátu ohlásit na místní policii. Zde dostanete protokol o ztrátě řidičského průkazu, který slouží jako doklad pro případnou silniční kontrolu. Po příjezdu do Česka je potřeba vyřídit nový řidičský průkaz.

Ztráta karty zdravotní pojišťovny

Ani ztrátu karty vaší zdravotní pojišťovny nemůžete přejít bez povšimnutí. Nikdy nevíte, kdy se vám smůla nalepí na paty a budete ji potřebovat. Zde je ale postup velmi snadný – při ztrátě karty zavoláte na vaši pojišťovnu, která vám obratem pošle kopii vašeho dokladu. Pokud to však nestihnete vyřídit a stane se vám mezitím nějaký zdravotní problém, nemusíte se bát, že by vás neošetřili. Personál zdravotnického zařízení si umí sám u vaší pojišťovny ověřit, že jste řádně pojištěn, a podle toho vám poskytne zdravotní služby v rozsahu hrazeném vaší pojišťovnou.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here