Počet nádraží přístupných pro osoby s handicapem roste

0

Situace kolem bezbariérové dopravy se v tuzemsku pomalu zlepšuje. Dokládá to i aktuální správa Ministerstva dopravy České republiky.

Bezbariérová nádraží

V současné chvíli jsou na tratích zařazených do transevropské železniční sítě přístupná nástupiště už ve více než polovině stanic a zastávek. Jak uvádí SŽDC, v současné době je podíl takto zpřístupněných zastávek celkem 54 %.

Do roku 2025 by to mělo být už 72 %. Co se ovšem týče budov, které jsou až od roku 2016 pod správou manažera infrastruktury, je podíl přístupných nádraží nižší, a to 37 %. Během 6 let však má v rámci postupné modernizace vzrůst až na 45 %.

V budoucnu by také měla být lépe přístupná nádraží pro nevidomé a slabozraké cestující. Těm pomáhají speciální vodící lišty ve žluté barvě. Pohyb k vlakům usnadňují i hlasové majáčky podél přístupových cest. Další pomůcku představují hmatové štítky v Brailově písmu.

O plánovaném zpřístupňování dalších nádraží v letech 2020 až 2025 bude handicapované informovat portál určený ke sdružování zástupců Národní rady se zdravotním postižením ČR, osobních dopravců a SŽDC.

Projekt Euroklíč

SŽDC se rovněž aktivně zasazuje o to, aby veřejná sociální a technická zařízení mohla být osazena tzv. Eurozámkem.

Těch je u nás v současnosti instalováno asi 1300 v celkem 112 lokalitách. Většinou se jedná o veřejné toalety na nádraží, které by tak měly být pro osoby s handicapem mnohem lépe dostupné. Dále se Eurozámky instalují například k výtahům nebo schodišťovým plošinám.

Eurozámky jsou mezinárodní a setkáte se tak s nimi i mimo Českou republiku, osazeny jsou v řadě míst napříč Evropou. Handicapovaným pomáhá projekt Euroklíč už více než 20 let. Na Euroklíč mají nárok držitelé průkazů TP, ZTP či ZTP/P, případně majitelé průkazu diabetika. Získat jej na vybraných místech mají možnost zcela zdarma.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here