Stěhování do podnájmu bez stresu? Jde to zvládnout

0

V dnešní době se spousta mladých lidí stěhuje do podnájmu. Bohužel ne každý ví, jaká má v takovém případě práva a na co si má dávat pozor. Důležitá je nejen správně sepsaná smlouva, ale také důkladná prohlídka bytu. V tomto článku si přiblížíme, jak takové stěhování do podnájmu zvládnout a vyhnout se tak nechtěným problémům.

S realitní kanceláří nebo bez?

Prvním krokem je rozhodnutí, zda si byt seženete přes realitní kancelář nebo bez ní. Každé má svá pro a proti. S realitní kanceláří máte většinou jistotu důvěryhodnosti majitele bytu. Stejně tak i radu jejich pracovníka, pokud si s něčím nebudete vědět rady. Nevýhodou jsou peníze navíc, které zaplatíte v podobě provize realitní kanceláři. Bez ní sice ušetříte, ale musíte si dávat větší pozor, s kým smlouvu podepisujete.

Prohlídka bytu

Jedna z nejdůležitějších věcí je samotná prohlídka bytu. Neostýchejte se ptát majitele na vše, co vás zajímá. Klidně si připravte otázky i předem. Pořádně zhodnoťte stav bytu. Jestli jsou udělaná nová okna, jak je to se zateplením, stav vodovodních odpadů, topení, popřípadě spotřebičů, či potřebných revizí a elektrických rozvodů. Stejně tak je důležitý i vizuální stav bytu.

Je také vhodné zeptat se na veškeré podmínky, které si pronajímatel nárokuje. Někdo nechce, aby v bytě byli kuřáci, či zvířata. Někdo preferuje pouze studenty, někdo zase rodiny s dětmi. Důležité je i to, jak na vás působí samotný majitel bytu.

Smlouva

Snad tou nejdůležitější věcí je samotná nájemní smlouva. Ze všeho nejdříve si zkontrolujte své vlastní osobní údaje. Dále si pečlivě přečtěte podmínky. Smlouva by měla obsahovat následující:

1) Předmět a účel nájmu

V tomto bodě by měla být uvedena přesná lokalita bytu a jeho popis. Také, že účelem nájmu je bydlení. Dále to, že jste byli seznámeni s jeho stavem, a že je byt způsobilý k užívání.

2) Doba nájmu

Za další by měla být uvedena přesná doba nájmu. Buďto na dobu neurčitou nebo na určité období s možností prodloužení.

3) Nájemné a jinéslužby
Dalším bodem je nájemné. Zde by měla být napsána přesná částka nájmu i se zálohami, jeho četnost a způsob platby. Stejně tak zde může být dopsáno, že má pronajímatel právo nájem zvýšit.

4) Práva a povinnosti stran

Dalším bodem jsou práva a povinnosti nájemce a pronajímatele. Jde především o to, co si nájemce může v bytě dovolit. Zda zde může kouřit, či chovat zvířata. Také způsob řešení oprav, či záležitosti týkající se jiných stavebních změn bytu.

5) Členové domácnosti

V tomto bodě je popsána možnost zvýšení, či snížení počtu obyvatel bytu. A to především to, že je nájemce povinen neprodleně nahlásit jakékoliv změny v počtu členů domácnosti pronajímateli. Dále také to, že nájemce nemá žádné právo pronajímat byt třetí osobě.

6) Skončení nájmu

Dalším důležitým bodem je skončení nájmu. Zde je popsán způsob ukončení nájmu a výpovědní lhůta. Ta většinou bývá sjednána na tři měsíce, pokud se strany nedomluví jinak. Porušení se pak trestá penalizací. Nájemce je také povinen oznámit pronajímateli novou doručovací adresu pro účely vzájemného vypořádání závazků a pohledávek. Dále je zde popsána možnost okamžitého vypovězení smlouvy ze strany pronajímatele, pokud nájemce hrubě poruší svá práva a povinnosti.

7) Předání a převzetí bytu

Zde by mělo být popsáno v jakém stavu a k jakému datu je pronajímatel povinen zpřístupnit nájemci byt. Dále zde může být předávací protokol se stavy měřidel, počet předaných klíčů, popřípadě popis vybavení domácnosti. Na stavy elektroměru, vody, případně plynoměru je vhodné se jít před sepsáním smlouvy podívat spolu s majitelem bytu, abyste měli jistotu, že budou v protokolu uvedeny správné hodnoty.

8) Pojištění

Nedílnou součástí většiny smluv je také domluva o pojištění. Pronajímatel by měl prohlásit, že má uzavřeno živelní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu, popřípadě pojištění domácnosti. Nájemce by pak měl mít po dobu nájmu uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu.

9) Závěrečná ustanovení

Posledním bodem nájemní smlouvy jsou závěrečná ustanovení. Zde by měla být popsána povinnost nahlášení jakékoliv změny mezi stranami, další právní záležitosti, způsob doručování dopisů a nakonec datum, místo a podpisy obou stran.

Závěrem

Je snadné se nechat okouzlit vzhledem a lokalitou bytu. Přesto byste měli dodržovat základní pravidla, dívat se kolem sebe a být při výběru, prohlídce i podpisu smlouvy obezřetní. Je důležité mít příjemný domov a byla by velká škoda o něj přijít kvůli vlastní nepozornosti.

4/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here