Podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel

0

Pojďme se podívat na podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel, a na s tím spojené další důležité věci. S pojišťovnou se uzavírá smlouva, která má určitou dobu platnosti, nebo právě určité podmínky, za kterých pojištění vznikne a také zanikne.

Podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti (povinné ručení) je povinné, ale nevzniká automaticky ze zákona. V podstatě zákon o pojištění odpovědnosti dává pouze povinnost pojistnou smlouvu uzavřít. Co taková pojistná smlouva musí obsahovat? V praxi se u dlouhodobého pojištění používá písemná pojistná smlouva. Musí mít identifikaci pojišťovny, tedy toho, kdo dostává zaplaceno pojistné, a kdo vyplácí pojistné plnění. Musí mít také samozřejmě identifikaci pojistníka, to znamená naopak toho, kdo bude pojištění platit. Musí být jasně stanoveno, které auto je pojištěné, že se pojistka uzavírá na určitou dobu, a na určité limity pojištění. A musí se přesně specifikovat, co v pojistce je, a co v pojistce není.

Rozhodně v pojistné smlouvě není zelená karta, tu pojišťovna vydává bezprostředně až po uzavření pojistné smlouvy. Zelená karta nám chodí každý rok od pojišťovny dopisem se zaplacením nového pojistného.

Jaké jsou doklady, které je povinen pojistitel pojistníkovi vydat?

Po uzavření pojistné smlouvy pojišťovna vydává pojistníkovi zelenou kartu, což je osvědčení o uzavření pojištění. Potom vydává pojistku, která zase má nějaké zákonné náležitosti. Pokud bychom smlouvu uzavřeli ústně, tak těch náležitostí bude víc, než kdybychom smlouvu uzavřeli písemně. A někdy později má pojišťovna taky povinnost vystavit potvrzení o škodním průběhu, pokud bychom třeba změnili pojišťovnu. To znamená, vystavit nám informaci o tom, jací jsme byli řidiči, jaké jsme hlásili škody, a podobně. A potvrzení o škodním průběhu potřebujeme případně pro další pojišťovnu, abychom prokázali, že jsme slušní řidiči, a že si zasloužíme nějakou slevu.

Kdy pojištění zaniká?

Pojištění může zaniknout standardními způsoby, jak známe z běžného pojištění. Může to být tím, že například uplyne doba pojištění, vypoví smlouvu pojišťovna nebo pojistník, nebo se prostě s pojišťovnou dohodneme, že smlouvu ukončíme. Nebo nebudeme platit pojistné nějakou dobu, pojišťovna nám pošle upomínku a uplynutím lhůty smlouva zanikne.

Nicméně kromě těchto standardních zániků, jsou tady ještě další specifické věci. Kdyby nám někdo odcizil automobil, tak rovněž pojištění zaniká. Nebo když auto přestane existovat nebo jej přestaneme používat, tak přestane mít smysl mít povinné ručení, když nemáme co řídit, a nemáme čím způsobit škodu. Ale je potřeba dát si pozor, kdy formálně to pojištění zaniká. Nezaniká třeba totální škodou, ale zaniká až tím, že oznámíme událost a vyřadíme vozidlo z registru silničních vozidel. Stejně tak, pokud bychom auto prodali, tak smlouva nezaniká prodejem vozidla, ale zase zaniká až oznámením změny vlastníka pojišťovně. Smlouva automaticky nezaniká ani třeba smrtí majitele vozidla. Dědici musí oznámit, že došlo ke změně majitele vozidla pojišťovně, a až pak smlouva zanikne.

Co musím udělat, když zanikne smlouva?

Na tohle pozor, to ne vždy se v praxi dělá. Nicméně povinnost vrátit zelenou kartu pojišťovně, vychází ze zákona. A pokud zelenou kartu pojišťovně nevrátíte, tak se vystavujete rizikům. Třeba vám pojišťovna nemusí vystavit potvrzení o škodním průběhu, a nebo nemusí vrátit nějaký přeplatek na pojistném.

Lhůty pro výpovědi pojištění

Pokud uzavřeme smlouvu o povinném ručením, tak můžeme vypovědět smlouvu do dvou měsíců od uzavření smlouvy. A pak smlouva zanikne uplynutím výpovědní lhůty 8 dní. Pokud bychom dvouměsíční lhůtu nevyužili, tak samozřejmě můžeme vypovědět pojištění kdykoliv v budoucnu, ale výpověď musíme poslat pojišťovně minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období. To znamená, že pokud chceme smlouvu vypovědět, tak si to musíme dopředu rozmyslet. Smlouvu také můžeme vypovědět až po pojistné události. V podstatě máme tři měsíce na to, pokud bychom byli například nespokojení s výší plnění od pojišťovny, smlouvu vypovědět, a potom běží výpovědní lhůta 1 měsíc, kterým pojištění zanikne. Takže teoreticky za 4 měsíce.

Tip jak ušetřit na povinném ručení – Srovnejte si nabídky u známých srovnávačů a to například Rixo pojištění, ePojištění.cz a mnoho dalších. Můžete ušetřit nemalé peníze.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here